سازمان حفاظت از محیط زیست تازه به فکر چاره اندیشی افتاده است

ریزگردها
سخنگوی فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:« تولیت کار به لحاظ سیاستگذاری و مدیریت هماهنگ کننده دستگاه های اجرایی در مورد مقابله با ریزگردها سازمان حافظت از محیط زیست بوده که احساس مسئولیت نکرده و اکنون با بروز فاجعه به فکر افتاده است و باید گفت هنوز دیر نشده و می توان در این خصوص چاره اندیشی کرد.»


انوشیروان محسنی بندپی  در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز در خصوص راه کارهای مقابله با پدیده ریزگردها گفت:«یک مسائله درباره پدیده ریزگردها تثبیت مناطق مستعد آلودگی با استفاده از درختکاری و استفاده از مالچ بیولوژیکی است تا ریزگردها در اثر شرایط جوی معلق نشوند.»


وی ادامه داد:«عمده ریزگردها از خشک شدن تالاب ها و مناطقی که آبگیر بوده به دلیل برداشت بی رویه از منابع زیرزمینی و یا سدسازی ها ناشی می شوند و در نتیجه برخی مناطق به خصوص شهرهای جنوب کشور دچار پدیده ریزگرد می شوند که بایستی بر روی بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی و احداث سدها مطالعاتی صورت گیرد تا با ریزگردها مواجه نشویم.»


سخنگوی فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار در مجلس تاکید کرد:«متولی کار درختکاری در جهت کاهش آلودگی ها و مقابله با پدیده ریزگردها در گذشته در حیطه وظایف سازمان محافظت از محیط زیست با همکاری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری بود که اقدامات آنها مشخص نبوده است و تولیت کار به لحاظ سیاستگذاری و مدیریت هماهنگ کننده دستگاه های اجرایی سازمان محافظت از محیط زیست بوده که احساس مسئولیت نکرده و اکنون با بروز فاجعه به فکر افتاده است و باید گفت هنوز دیر نشده و می توان در این خصوص چاره اندیشی کرد البته مجلس اعتباراتی را در برنامه پنجم توسعه در این خصوص اختصاص داده که متاسفانه دولت غفلت کرده است.»


وی گفت:« مجلس آمادگی دریافت و بررسی پیشنهادات دولت در این خصوص را دارد تا بعد از بررسی های کارشناسی اقداماتی در جهت بهبود اوضاع صورت گیرد.»

لینک مستقیم به سلامت نیوز

/ 0 نظر / 11 بازدید