قرص های ضد بارداری و کاهش میل جنسی

یک عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری- مامایی دانشگاه شاهد تاکید کرد:« در کاهش میل جنسی زنان عوامل زیادی از جمله هورمون ها دخیل هستند و معمولا استفاده از قرص های پیشگیری از بارداری تاثیر چندانی بر روی میل جنسی زنان ندارد.»

معصومه حیدری در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز گفت:«در خصوص تاثیر قرص های پیشگیری از بارداری بر روی میل جنسی تحقیقات بسیار کمتری نسبت به سایر علل انجام گرفته است اما باید گفت معمولا در اکثر کتاب ها ذکر شده است قرص های پیشگیری از بارداری از نوع ترکیبی که حاوی هورومون های پروژسترون و استروژن هستند تاثیر چندانی بر روی میل جنسی زنان ندارند و میل جنسی اکثر زنان با وجود مصرف این قرص ها تغییری نمی کند اما در برخی از تحقیقات ذکر شده است حدود 10 الی 15 درصد از مصرف کنندگان این قرص ها از کاهش میل جنسی پس از مصرف این قرص ها شکایت داشته اند با وجود این بایستی تحقیقات وسیع تری در این خصوص صورت گیرد.»

این کارشناس ارشد مامایی تاکید کرد:«در کاهش میل جنسی زنان عوامل زیادی از جمله هورمون ها دخیل هستند و معمولا استفاده از قرص های پیشگیری از بارداری تاثیر چندانی بر روی میل جنسی زنان ندارد حتی بسیاری از مصرف کنندگان این قرص ها به دلیل اطمینان از عدم بارداری در حین رابطه جنسی، آرامش زیادی در حین رابطه جنسی دارند و لذت جنسی بیشتری را تجربه می کنند.»

 لینک مستقیم به سلامت نیوز